Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Thôn 2 Tiền phong
Điện thoại: 0912012553
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thanh Bình
Họ và tên Nguyễn Thanh Bình
Ngày tháng năm sinh 04/08/1981
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Học hàm, học vị ĐẠI HỌC
Trình độ ĐẠI HỌC
Thuộc về bộ phận QUẢN LÝ
Điện thoại 0972160752
Email binhnt.mnqp@nghean.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN