Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Thôn 2 Tiền phong
Điện thoại: 0912012553
Thông tin chi tiết:
Vi Thị Vinh
Họ và tên Vi Thị Vinh
Ngày tháng năm sinh 29/08/1966
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận số 1
Địa chỉ Thôn 2 Tiền phong
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách