Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Thôn 2 Tiền phong
Điện thoại: 0912012553
 • Nguyễn Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐẠI HỌC
  • Điện thoại:
   0972160752
  • Email:
   binhnt.mnqp@nghean.edu.vn
 • Vi Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   pht
  • Học hàm, học vị:
   ĐẠI HỌC
  • Điện thoại:
   0964333995
  • Email:
   vinga20101982@gmail.com
 • VI THỊ VINH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   HIỆU TRƯỞNG
  • Học hàm, học vị:
   ĐẠI HỌC
 • Vi Thị Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn